Skyttediciplinerna

Östhammars Pistolklubb

Östhammars pistolklubb bedriver skytte inom Svenska Pistolskytte Förbundet och Skyttesport Förbundet. Inom det nationella skyttet finns ban-, fält-, skid-, spring- och magnumfältskytte. Sportskyttet har fripistol, snabbpistol, grovpistol, sportpistol, standardpistol och luftpistol på sitt program.

Banskyttet känner naturligtvis alla till. En vanlig tävling består av 7 st. serier á 5 skott på 25 m. För varje 5-skotts serie har man 6 min. Man tävlar i klasserna A, B och C. I klass A får endast grovkalibriga (min 7,65 mm) pistoler av tjänstevapen -typ användas. I klass B tävlar man med övriga grovkalibriga pistoler och revolvrar. I vapengrupp C tävlar man med finkalibriga (endast kaliber .22) pistoler och revolvrar.

Fältskyttet är den klart populäraste tävlingsformen bland Svenska pistolskyttar. I fältskytte går man en snitslad bana i terrängen och skjuter 6 skott per station på olika typer av figurmål. Skjuttiderna är korta (6 – 20 s) jämfört med banskyttet. Målspelet kan varieras i det oändliga och ofta försöker banläggaren vara lite lurig så att skyttarna måste fundera på hur de ska bekämpa målen. Man tävlar i samma vapenklasser som i banskyttet dessutom finns en särskild revolverklass där enbart grovkalibriga revolvrar får användas.

Skidskyttet kan jämföras med gevärsskyttarnas skidskytte där man åker skidor mellan skjutstationerna och skjuter 5 skott mot fallmål med kaliber .22 vapen. Det förekommer också tävlingar där man skjuter på vanliga fältskyttemål detta ställer dock till med lite arbete för arrangören eftersom man måste ha olika sektorer för varje station för att man skall kunna markera åt skyttarna.

Springskytte är i princip lika som skidskyttet den stora skillnaden är att man springer istället för att åka skidor mellan skjutstationerna.

Magnumfältskytte är en form av fältskytte med längre avstånd och mindre mål jämfört med vanligt fältskytte. Ett långhåll för en magnumfältskytt kan vara upp till 200 m motsvarande figur står på ca 80 m inom det vanliga fältskyttet. För att det ska vara möjligt att träffa målen får magnumfältskytten inta en sittande ställning. De flesta sitter ner och stödjer vapnet mellan knäna.

Fripistol kan liknas vid pistolskyttets Formel 1. Som namnet antyder finns det stora friheter i utformning av vapnet t.ex. finns det ingen begränsning på avtryckarvikten. Skyttet sker på 50 m mot samma tavla som används på 25 m i banskyttet. En tävling består av 60 skott som skall skjutas på 1 h och 45 min då är även eventuella provskott inräknade.

Snabbpistol är som namnet antyder ett snabbt skytte där varje skytt skjuter 5 skott mot 5 duellfigurer på 25 m som visar sig i 12, 8, och slutligen 4 sekunder per serie. I skjuttiden ingår att lyfta vapnet och förflytta det mellan de fem figurerna. För att kunna hävda sig i snabbpistol krävs en pistol i kaliber .22 kort men det är rolig och bra träning att skjuta 4 s serier med en vanlig 22:a.

Grovpistol skjuts med grovkalibriga (min 7,65 mm) pistoler och revolvrar. En tävling består av 6 serier precision á 5 skott och 6 serier á 5 skott duell. Precisionsmomentet skjuts på 25 m mot samma tavla som i fripistol. Duellen skjuts mot samma figur som i snabbskyttet men här skjuts endast ett skott i varje visning. En visning tar 3 sekunder och vapnet skall som i snabbskyttet hållas i 45 grader från skjutriktningen.

Sportpistol är samma sak som grovpistol men här används en vanlig 22:a.

Standardpistol skjuts med en vanlig 22:a på 25 meter mot en precisionstavla. Skjuttiden varieras mellan 150, 20 och 10 sekunder.

Luftpistol skjuts inomhus på 10 m med luftpistoler i kaliber 4,5 mm. En tävling består av 60 st. tävlingsskott och ett fritt antal provskott. Skjuttiden inkl. provskott är 1 h och 45 min.

Svartkrutskyttet bedrivs med gamla antika vapen eller nytillverkade replikor. Skjutklasserna indelas efter vapentyp d.v.s. flintlåspistoler tävlar i en egen klass likaså slaglåspistol, slaglåsrevolver och patronladdad revolver. Det förekommer tävlingar både på bana och i fält.