Ansökan om medlemskap i Östhammars Pistolklubb

För att vår försäkring ska gälla så är det viktigt att medlemsavgiften betalas in så fort som möjligt, senast en månad från antagning. Bevis på inbetald avgift ska kunna visas upp.

Namn

 

Personnummer

 

Adress

 

Postnummer + ort

 

Telefonnummer

 

e-mail

 

 

 

Medlem i annan skytteförening

 

Vapeninnehav

 

Grönt kort nummer:

 

Övrigt

 

 

 

 

 

Härmed förbinder jag mig att efterleva pistolklubbens stadgar (finns att läsa på vår hemsida www.opk.se)

Datum

 

Namnteckning

 

 

Östhammars Pistolklubbs beslut

Antagen som medlem